11. Konto bankowe dla dziecka

Prawo polskie zezwala małoletniemu, który ukończył trzynasty rok życia, na założenie prywatnego konta bankowego, oczywiście za zgodą rodziców (lub opiekunów prawnych) i pod ich bezpośrednim nadzorem. To rynek bankowy o wciąż nieodkrytym potencjalne, który jednak nie jest wykorzystywany przez banki: zaledwie kilka z nich oferuje nastolatkom założenie konta na bardzo atrakcyjnych warunkach – nawet z niewielkim oprocentowaniem!
Konto bankowe dla dziecka ma jednak swoje obostrzenia. Właściciel nie może na przykład wydawać zbyt dużo pieniędzy (nakładane są limity na transakcje płatnicze kartą oraz pobieranie pieniędzy z bankomatu), otwierać lokat, inwestować czy zaciągać pożyczek oraz kredytów. W niektórych przypadkach transakcje przelewu wymagają również bezpośredniego zezwolenia drugiego właściciela konta, którym jest zazwyczaj właśnie rodzic albo opiekun prawny. Takie zezwolenie jest konieczne przy przelewie większej sumy pieniędzy lub w ramach płatności w sklepach internetowych, które nie korzystają z autoryzowanych źródeł płatności.